Kaikki Somesta valmennukset

Home / Kaikki Somesta valmennukset

Kaikki Somesta -valmennuskonsepti

Kaikki Somesta-valmennukset toteutetaan aina valmentavalla, pedagogisella otteella tarkoittaen, että osallistujan tiedot ja ymmärrys opetettavasta aiheesta kasvavat ja osallistujien erilaiset lähtökohdat huomioidaan sisällössä ja toteutuksessa. Valmennukset ovat aina vuorovaikutteisia ja keskustelevia, joissa osallistujilla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä koko valmennuksen ajan. Valmennus sisältää aina myös harjoittelua. Kaikki Somesta Oy:n valmennuksissa annetaan asiakkaan toimialaan liittyviä konkreettisia esimerkkejä, joka auttaa asioiden hahmottamista ja hyödyntämistä omassa työssä. Valmennussisällöt räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja toimialaan sopiviksi ja valmentaja perehtyy aina ennakkoon asiakkaan toimintaan. Valmennuksista on sopimuksen mukaan saatavilla tallenne ja kaikki osallistujat saavat materiaalit itselleen automaattisesti.

Kaikki Instagramista

Luo Instagramiin kohdeyleisöä kiinnostavaa, kanavaan sopivaa sisältöä ja kasvata kanaviasi pitkällä tähtäimellä

Instagram-valmennuksen tavoitteena on perehdyttää Instagram-kanavaan, sen toimintalogiikkaan ja monipuolisiin sisältömuotoihin. Samalla keskustelemme tavoiteyleisöstä ja pohdimme sisältöjen kiinnostavuusmuotoilua kohderyhmän lähtökohdista.

Valmennuksen sisältö ja toteutus mukautetaan aina asiakkaan tarpeeseen. Valmennuksen kesto voi olla 1,5 – 3 tuntia toteutustavasta riippuen.

Investointi: alk. 1390 € + alv, (sis. osallistujamäärä <20 henkilöä)

Valmennuksen sisältö

 • Katsaus Instagramin nykypäivään, miten kanava on muuttunut vuosien varrella
 • Toimivan Instagram-tilin optimointivinkit, joilla parannetaan tilin löydettävyyttä
 • Kiinnostavan, vuorovaikutteisin sisällön suunnittelu kohderyhmäajattelua hyödyntäen
 • Perehdytys kanavan eri sisältömuotoihin, sekä pientä harjoittelua käytännössä
 • Kävijätietojen tarkastelu, mittaaminen ja kehittäminen

Kaikki lyhytvideoista

Opi lyhytvideoiden tuotantoa teoriassa ja käytännössä

Lyhytvideoihin keskittyvässä valmennuksessa opitaan lyhytvideoiden suunnittelun ja editoinnin parhaita käytäntöjä sekä tapoja saada lyhytvideoille näkyvyyttä eri kanavissa.

Valmennuksen sisältö ja toteutus mukautetaan aina asiakkaan tarpeeseen. Valmennuksen kesto voi olla 1,5 – 3 tuntia toteutustavasta riippuen.

Investointi: alk. 1490 € + alv, (sis. osallistujamäärä <10 henkilöä)

Valmennuksen sisältö

 • Tutustuminen lyhytvideotrendiin – mistä on kyse ja missä kanavissa lyhytvideoita voi hyödyntää
 • Lyhytvideoiden parhaat käytännöt – millaisilla videoilla saavutetaan yleisöä ja säilytetään heidän kiinnostuksensa sisällön parissa
 • Erilaisia lyhytvideokonsepteja (asiakkaan liiketoiminta huomioiden)
 • Toimivan lyhytvideon suunnitteluprosessi
 • Lyhytvideoiden luominen CapCut-mobiilieditointisovelluksen avulla

Kaikki somemainonnasta

Valmennuksen tavoitteena on antaa monipuoliset taidot Metan kanavien Instagramin & Facebookin mainonnan suunnitteluun, kohdentamiseen, budjetointiin ja optimointiin erinomaisten tulosten saavuttamiseksi.

Osana valmennusta käydään läpi 3-vaiheinen mainoksen rakentaminen Metan Business Managerissa. Valmennuksen aikana ei ajankäytöllisistä syistä rakenneta mainostiliä alusta saakka, eli se tulee olla valmiina. Tarvittaessa konsultoimme sen avaamisessa ennen valmennusta.

Valmennuksen sisältö ja toteutus mukautetaan aina asiakkaan tarpeeseen. Valmennuksen kesto voi olla 1,5 – 3 tuntia toteutustavasta riippuen.

Investointi: alk. 1490 € + alv, (sis. osallistujamäärä <10 henkilöä)

Valmennuksen sisältö

 • Mainonnan suunnittelu, tavoitteet ja taktiikat
 • Mainonnan kohdentamisen eri mahdollisuudet Metan kanavissa oman ja Metan datan perusteella
 • Metan eri mainosmuodot ja miten niitä kannattaa hyödyntää
 • Mainonnan budjetointi ja testaaminen sekä jatkuva optimointi kampanjan aikana
 • Mainonnan mittaaminen ja raportointi Metan kanavissa

Kaikki TikTokista

tutustu tiktokiin teoriassa ja käytännössä1

TikTok-valmennuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä TikTokin uniikista käyttökulttuurista sekä opettaa suunnittelemaan ja luomaan toimivaa sisältöä kanavaan.

Valmennuksen sisältö ja toteutus mukautetaan aina asiakkaan tarpeeseen. Valmennuksen kesto voi olla 1,5 – 3 tuntia toteutustavasta riippuen.

Investointi: alk. 1590 € + alv, (sis. osallistujamäärä <10 henkilöä)

Valmennuksen sisältö

 • Katsauksen TikTokin ominaiskulttuuriin – millaisesta kanavasta on kyse ja miten alustan algoritmi jakaa näkyvyyttä sisällöille
 • TikTok-sisällön suunnittelu käytännössä – millainen on toimiva lyhytvideo TikTokissa
 • Lyhytvideotuotannon parhaat käytännöt ja pientä harjoittelua
 • Kävijätietojen tarkastelu, mittaaminen ja jatkuva kehittäminen kanavassa

Kaikki asiantuntijabrändistä

Yhä useampi asiantuntija rakentaa tavoitteellista läsnäoloa sosiaaliseen mediaan saavuttaakseen aiheensa ajatusjohtajuuden. Verkostojen rooli myynnille korostuu somessa, jossa viestintä on helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Ostopäätökset perustuvat henkilösuhteisiin ja mielikuviin, joita luodaan sisällön keinoin.

Valmennuksessa opit mitä sosiaalinen myynti tarkoittaa ja miksi se on asiantuntijalle tärkeää. Samalla muodostat suunnitelman oman asiantuntijabrändisi toteuttamiseen ja kehittämiseen sosiaalisessa mediassa. Käymme läpi sosiaalisen myynnin eri menetelmiä, liiketoiminnallesi merkityksellisen verkoston rakentamista sekä aiheellesi relevanttien sisältöjen suunnittelua ja rajaamista. Valmennuksen avulla vahvistat asiantuntijamielikuvaasi, löydät uusia asiakkaita ja rakennat pysyviä asiakassuhteita somessa.

”Kaikki myynti tapahtuu ihmiseltä ihmiselle. Tärkeintä on viestiä ja olla läsnä siellä, missä asiakkaatkin ovat – sosiaalisen median verkostoissa.”

Valmennuksen sisältö

 • Henkilö-/asiantuntijabrändin rakentaminen ja hallinnointi
 • Sisällöntuotannon teemoittaminen ja konseptointi
 • Ajatusjohtajuuden rakentaminen sisällön keinoin sosiaalisessa mediassa
 • Sosiaalinen kuuntelu & asiantuntijan strategia
 • Asiantuntijan kanavastrategia
 • Sosiaalisen myynnin perusteet
 • Sosiaalisen myynnin menetelmät
 • Sisällöntuotannon tuloksien mittaaminen ja analysointi

Mikäli kiinnostuit Kaikki Somesta valmennuksista, ota rohkeasti yhteyttä!

Lähetä viesti