Kaikki Somesta strategiat

Home / Kaikki Somesta strategiat

Strategiat

Kaikki Somesta strategiatapaamisten ytimessä ovat yhteistyö, asiakkaan liiketoiminta sekä sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin vahva asiantuntijuus. Työn tehokkuus perustuu aktiiviselle, vuorovaikutteiselle ideoinnille, jossa yrityksen avainhenkilöiden liiketoimintaymmärrys yhdistyy Kaikki Somesta Oy:n konsulttien asiantuntijuuteen ja kokemukseen sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin toteuttamisesta.

Kaikki Somesta strategia-workshopeja on saatavilla seuraavista aiheista:

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategian tehtävänä on varmistaa, että kanavissa tehtävät sisältötoimenpiteet palvelevat yrityksen liiketoiminnan tavoitteita. Tapaamisissa määritellään tavoitteet, ydinviestit ja -kohderyhmät sekä luodaan tehokkaita sisältökonsepteja ja sisällöntuotannon prosesseja kokonaisuuden kannalta järkeviin kanaviin. Strategia ohjaa sisältötoimenpiteiden tarkoituksenmukaista mittaamista, joka on kriittistä toimenpiteiden kehittämisen ja tulosten toteamisen kannalta.

Strategia toteutetaan valitusta sisällöstä riippuen 3-4 x 1,5 tunnin workshopeissa ja asiakas saa lopputuloksesta kirjallisen dokumentin.

Katso myös

Sosiaalisen median kevytkonsultointi

1. workshop

– Sosiaalisen median rooli ja tavoitteet markkinoinnin kokonaisuudessa

– Ydinkohderyhmät ja niiden mediakäyttäytyminen

2. workshop

– Kanavavalinnat, KPI:t ja -strategia

– Sisällöntuotanto ja -konseptointi

3. workshop

– Mittaaminen ja raportointi

– Resursointi ja vuorovaikutusstrategia

Vaikuttajastrategia

Vaikuttajastrategia kiteyttää vaikuttajamarkkinoinnin roolin osana markkinoinnin ja sosiaalisen median strategiaa.

Strategiatyössä määritellään vaikuttajamarkkinoinnille selkeät tavoitteet, kohderyhmät, prosessit ja mittarit, joiden avulla varmistetaan toiminnan tuloksellisuus. Osana prosessia kartoitetaan myös yritykselle sopivia vaikuttajia tai yhteisöjä, jotka sopivat mainostettavan brändien arvomaailmaan sekä ideoidaan yhteistyökonsepteja.

Strategia toteutetaan 3 x 2 tunnin workshopeissa ja asiakas saa lopputuloksesta kirjallisen dokumentin. Aiheen voi myös yhdistää osaksi sosiaalisen median strategiatyötä.

Katso myös

Vaikuttajakampanjat

1. workshop

– Vaikuttajamarkkinoinnin rooli ja tavoitteet

– Tärkeimmät kohderyhmät, mediankäyttö ja sisältöpolkujen tunnistaminen

2. workshop

– Vaikuttajavalinnat

– Toimivat prosessit

– Onnistuneet vaikuttajakonseptit & ideointi

3. workshop

– Vaikuttajamarkkinoinnin sopimukset ja merkinnä

– Vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen ja kehittäminen

– Vaikuttajasuhteiden ylläpito

Sosiaalisen median asiakaskokemus

Sosiaalisen median asiakaskokemus on muutakin kuin asiakaspalvelua verkossa. Sosiaalisen median läsnäolon vahvistaminen ei välttämättä edellytä resurssien merkittävää lisäämistä kanaviin, ainoastaan niiden järkevämpää käyttöä.

Aiheen workshopeissa luomme organisaation yhteisen tavan asiakkaan sosiaalisen median kanavien vuorovaikutukselle. Teemme yhdessä kirjalliset pelisäännöt asiakaskokemuksen toteuttamiselle, jotka sisältävät niin viestien muotoilun, yhteydenottojen hallinnoinnin kuin tavoitteet asiakaskokemuksen sujuvuudelle. Keskitymme ennen kaikkea läsnäolon vahvistamisen tehokkaisiin prosesseihin, jolloin läsnäolon kehittäminen on mahdollista pienilläkin resursseilla.

Työ toteutetaan 2 x 2 tunnin workshopeissa ja asiakas saa lopputuloksesta kirjallisen dokumentin.

1. workshop

– Sosiaalisen median asiakaskokemuksen määritelmä ja tunnusmerkit

– Asiakaspalvelu eri sosiaalisen median kanavissa

– Sosiaalisen median asiakaskokemuksen standardit, erottuminen ja hyvät käytännöt

2. workshop

– Sosiaalisen median asiakaskokemuksen hallinnointi

– Sosiaalinen kuuntelu

– Sosiaalisen median asiakaskokemuksen mittaaminen ja organisointi

Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä!

Lähetä viesti